Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > Πηγές > Statements on Mission 1980-2005
Click on the picture to display the book (PDF file)