Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > Πηγές > Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

This list of bibliographical references offers a first choice of titles that will be augmented, adapted and updated as the conference approaches. We welcome suggestions about other important reference books or articles.

The mention of a book or article does not necessarily imply endorsement of its content.