Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > Συνέδριο > Θέμα > Ιεραποστολική και ευαγγελική εκκλησία

Η ιεραποστολική και ευαγγελική εκκλησία

Το μήνυμα της εν Χριστώ συμφιλίωσης πρέπει να εξαπλωθεί. Αν όμως οι εκκλησίες δεν είναι συμφιλιωμένες μεταξύ τους, τότε η μαρτυρία τους χάνει την αξιοπιστία της. Η επιθυμία για ενότητα θα πρέπει να αποτελεί την πιο σημαντική απάντηση των χριστιανών και των εκκλησιών στην προσφορά του Θεού για συμφιλίωση. Για να γίνει αυτό, στην ιεραποστολική πρακτική, απαιτείται ένα πάθος για κοινή μαρτυρία.

Επιτακτική ανάγκη υπάρχει επίσης για μια πιο σαφή οικουμενική θέση σχετικά με το ρόλο και τη θέση του ευαγγελισμού στα πλαίσια μιας συνολικής ιεραποστολικής θεολογίας.

Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανάγκη της αναζήτησης της Χριστιανικής ενότητας ως καθοριστικού παράγοντα στην ιεραποστολική μαρτυρία για τη συμφιλίωση. Ενας διάλογος μεταξύ ιεραποστολικών κινήσεων που βρίσκονται σε διαμάχη είναι απαραίτητος.
Πώς θα ενισχύσουμε το συλλογισμό σχετικά με τη φύση και το σκοπό της εκκλησίας από ιεραποστολική άποψη.
Πώς θα επιβεβαιώσουμε στην πράξη και στη θεωρία τη σημασία του ευαγγελισμού ως μέρους μιας συνολικής οικουμενικής προσέγγισης στην ιεραποστολή.

Πώς θα συνδέσουμε την αναζήτηση των θεραπευτικών κοινοτήτων, των κοινοτήτων συμφιλίωσης και των εναλλακτικών κοινοτήτωνς με την οικουμενική προσέγγιση της μαρτυρίας και του ευαγγελισμού.