Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > οργανωτές > Περαιτέρω πληροφορίες και επικοινωνία

Contacts

CWME Conference Office
Mission and Ecumenical Formation Team
World Council of Churches
PO-Box 2100
CH - 1211 Geneva 2
Switzerland
Tel: +41 22 791 6111