Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > Συνέδριο > Οι συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες

Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΣΕ αποφάσισε ότι ο συνολικός αριθμός των επισήμως συμμετεχόντων στο Συνέδριο του 2005, δεν μπορεί να ξεπερνά τους 500.

Οι 400 αποτελούν μέλη διορισμένα από την ίδια την Κεντρική Επιτροπή ή εκπρόσωποί της οι οποίοι προέρχονται από το CWME -αναγνωρισμένα μέλη, Εκκλησίες-μέλη του ΠΣΕ και εκπρόσωποι της ευρύτερης περιοχής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, των Πεντηκοστιανών και των Ευαγγελικών.

100 μέλη θα είναι σύμβουλοι και επιπλέον θα υπάρχει προσωπικό, συνοδοί, εκπρόσωποι τύπου, παρατηρητές και επισκέπτες