Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > Συνέδριο > Ιστορία

Παγκόσμια Συνέδρια για την Ιεραποστολή οργανωμένα από το Συμβούλιο για τη Διεθνή Ιεραποστολή και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

Μια προειδοποίηση για τους αναγνώστες: οι περιλήψεις που θα βρείτε εδώ δεν αποδίδουν πλήρως τις συζητήσεις σχετικά με την ιεραποστολή που έλαβαν χώρα τον 20ο αιώνα. Για να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα του πλούτου και της ποικιλίας αυτών των συζητήσεων θα πρέπει να διαβάσετε τις παρουσιάσεις και να ανατρέξτε στα πρακτικά των συνεδρίων. Στις "πηγές", μπορείτε να βρείτε κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές.