Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > Συνέδριο > Ιστορία > Willingen

Willingen

H επόμενη διευρυμένη συνάντηση του IMC έγινε στο Willingen της Γερμανίας το 1952. Κάτω από την απειλή γεγονότων στην Κίνα εναντίον της ιεραποστολικής δραστηριότητας, οι σύνεδροι διαπίστωσαν και πάλι ότι η ιεραποστολή εξαρτάται κυρίως από τις ενέργειες του Θεού. Η ιεραποστολή αποτελεί σκοπό και ενέργεια του τριαδικού Θεού. Το συνέδριο του Willingen πολύ σωστά θεωρήθηκε ότι άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στην οικουμενική θεολογία της ιεραποστολής. Πραγματικά, η ιδέα της missio Dei που ήταν κυρίαρχη στο Willingen αποδείχτηκε πολύ δημιουργική. Η έμφαση που είχε δοθεί στην σημασία της ιεραποστολικής εκκλησίας (σημαντική από το Ταμπαράμ) αντικαταστάθηκε από μια διευρυμένη προοπτική η οποία επέτρεπε μιαν ερμηνεία των παγκοσμίων γεγονότων ως καθοριστικής σημασίας παραγόντων για την ιεραποστολή.

 

 
Αφιέρωση στην πλάκα του Willingen