Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > Συνέδριο > Θέμα > Αναζητώντας εναλλακτικές κοινότητες

Αναζητώντας εναλλακτικές κοινότητες σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

Ο αγώνας για τη δημιουργία εναλλακτικών κοινοτήτων αποτελεί μια κίνηση αντίστασης στην οικονομική και πολιτιστική επιβολή ενός συστήματος - της λεγόμενης "ελεύθερης αγοράς" και της τάσης της να θεωρεί όλες τις πλευρές τις ζωής ως "προϊόντα".

Ο αγώναςγια δημιουργία και διεύρυνση ή τουλάχιστον για διατήρηση κάποιου χώρου για τις σωστές και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ακόμα μια εναλλακτική πρόταση.

Ο όρος "εναλλακτική" σχετίζεται με τις αξίες και τις σχέσεις .

Χριστιανικές κοινότητες,
μοναστικές κοινότητες (παραδοσιακή μοναστική ζωή, και νεώτερες κοινότηες όπως του Ιωνά)
πολλές τοπικές ενορίες που υπηρετούν την ευρύτερη κοινότητα
θεραπευτικές κοινότητες (κατά την παραπάνω περιγραφή)
κοινότητες  ιθαγενών
μετα-ομολογιακές εκκλησιαστικές κοινότητες
κοινότητες που συνδέονται με τα αστικά και αγροτικά ιεραποστολικά δίκτυα

αλλά επίσης και

παγκόσμιες κοινότητας που συνεργάζοναι στην ιεραποστολή.