Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό


home > Συνέδριο > Θέμα > Το ζήτημα της ταυτότητας σε ένα πολυπολιτισμικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Το ζήτημα της ταυτότητας σε ένα πολυπολιτισμικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Ιεραποστολή και πολιτισμική ταυτότητα

Μέχρι το 1996 (Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή, Σαλβαντόρ, Βραζιλία) το ΠΣΕ ασχολήθηκε στα πλαίσια μιας διεθνούς μελέτης με το θέμα της σχέσης του ευαγγελίου με τους διάφορους πολιτισμούς. Mε βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αλλά του συνεδρίου προέκυψαν τα παρακάτω ζητήματα:

Πώς διαμορφώνονται οι ταυτότητες, πώς μεταβάλλονται, προκαλούν και αμανειγνύονται μεταξύ τους σε ορισμένα περιβάλλοντα -τόσο του Βορρά όσο και του Νότου- επηρρεασμένες από τάσεις εκκοσμίκευσης στη μεταμοντέρνα εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο η παγκοσμιοποίηση επηρρεάζει νεώτερους πολιτισμούς και πώς αυτό το γεγονός σχετίζεται με την ιεραποστολή.

Πολυπολιτισμική διακονία: τρόπος διαμόρφωσης εκκλησίας σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο πολιτιμικά περιβάλλον. Οι εμπειρίες και ο διάλογος που έχουν προκύψει από τη δρααστηριότητα του International Network Forum on Multicultural Ministry θα διαφωτίσουν τις διαβουλεύσεις του συνεδρίου σχετικά με αυτό το θέμα.

Πολιτισμικές ταυτότητες σε αντιπαράθεση: Στον αγώνα τους για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, οι περιθωριακές ομάδες χρειάζονται επιβεβαίωση της ιδιαιτερότητας της ταυτότητάς τους, προκειμένου να αντισταθούν στην καταπίεση και να πορευτούν προς την ελευθερία. Ωστόσο, οι πολιτισμικές και θρησκευτικές ταυτότητες έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως τροφοδότες των αντιπαραθέσεων και συχνά οδηγούν σε αποκλεισμό και βία. Η ιδιαίτερη ταυτότητα του "άλλου" και η αξιοπρέπειά του αποτελούν στοιχεία του έργου του Θεού και η αποδοχή και αναγνώριση των στοιχείων αυτών  αποτελούν κύρια θέματα της ιεραποστολής σχετικά με το ευαγγέλιο, τον πολιτισμό και τη συμφιλίωση μεταξύ των λαών.

Ιεραποστολή και θρησκευτικές ταυτότητες :

Τι αποτελεί η απαραίτητη διαλογική προσέγγιση για τη ζωή στις πολυπολιτισμικές κοινότητες και για τη χριστιανική μαρτυρία στο σύγχρονο περιβάλλον? Το ΠΣΕ έχει δουλέψει πολύ πάνω σ΄αυτό το ζήτημα κι έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία. Ιδιαίτερα η διαλογική προσέγγιση έχει τεράστια σημασία διότι υποδεικνύει τρόπους καταπολέμησης της βίας αλλά και μαρτυρίας της ειρήνης και της συμφιλίωσης..
Ποιά είναι η σημασία των θρησκειών στης θεολογία της χριστιανικής ιεραποστολής Μια συμφωνία σχετικά με αυτήν την ερώτηση υπήρξε το 1989 στο παγκόσμιο συνέδριο για την ιεραποστολή του San Antonio. Εν περιλήψει: Δεν μπορούμε να υποδείξουμε άλλον τρόπο σωτηρίας από του Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε να βάλουμε όριο στη σωτηριολογική δύναμη του Θεού. Υπάρχει μια ένταση ανάμεσα σε αυτές τις δύο διατυπώσεις την οποία αναγνωρίζουμε αλλά δεν μπορούμε να επιλύσουμε.


Εχει ξεκινήσει ήδη μια μελέτη με σκοπό να μας διαφωτίσει για το αν τα παραπάνω θέματα χρειάζονται ακόμα και σήμερα καθολική επιβεβαίωση.