WCC >  Home > News - Media > Media impact Eng|Deu|Fra|Esp|GreNews - Media  Features
 News
 Highlights
 Conference newspaper
 Photos
 Media impact

19.05.05 08:25 Age: 7 yrs

'Europese zending niet meer bepalend'

''De Europese manier van geloofsuiting is niet meer bepalend.'' Dat zei Samuel Kobia, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, dinsdag in een toespraak tijdens de Wereldzendinsconferentie in Athene. Volgens hem dwingt de verschuiving van het christendom de kerken tot nieuwe visies op zending en evangelisatie.

De conferentie, die deze week in de Griekse hoofdstad wordt gehouden, is georganiseerd door de Wereldraad. Onder de deelnemers zijn, naast veel leden van de Raad, ook diverse vertegenwoordigers van katholieke en evangelische kerken.

Het zuidelijk halfrond speelt een steeds belangrijkere rol in de christelijke wereld, zei Kobia, die de kerken aandrong hun visies op zending en evangelisatie te heroverwegen. ''Wij moeten opnieuw nadenken over wáár we zending bedrijven. Halverwege de eerste eeuw was Jeruzalem het middelpunt van de christelijke wereld. Later verschoof dit punt naar Europa, waar het lange tijd bleef. Nu wijzen statistieken uit dat dit middelpunt bij Timbuktu ligt, in de Sahara-woestijn. En er zijn aanwijzingen dat de christelijke wereld verder naar het zuiden zal schuiven.''