WCC >  Home > News - Media > Media impact Eng|Deu|Fra|Esp|GreNews - Media  Features
 News
 Highlights
 Conference newspaper
 Photos
 Media impact

14.05.05 07:49 Age: 7 yrs

Østkirkene blir værende innen VerdensKirkerådet

- Send de vranglærende «kirkene» ut igjen av Hellas, roper demonstrantene. - Jeg er optimist og tror Østkirkene vil bli værende innen Verdenskirkerådet, sier erkebiskop Christodoulos.

Tallet på Nei-til-VK-demontranter utenfor inngangsporten til Verdensmisjonskonferansen i Athen passerte aldri 20, men minst et par av demonstrantene var kledd som greske klosterfolk. Faktisk var det flere politifolk til å passe på demonstrantene enn det var demonstranter.

VK = vranglære
På flyvesedlene deres kunne man lese at Verdenskirkerådet står for heresi, vranglære. Og demonstrantene omtalte konsekvent VKs medlemskirker som «kirker» i gåseøyne. «Ortodoks kristendom er eneste sanne kristendom!» fremholdt demonstrantene. Allerede i åpningstalen under Verdensmisjonskonferansen tirsdag gjorde erkebiskop Christodoulos oppmerksom på de sterke strømningene av fiendtlighet mot Verdenskirkerådet på grasrotnivå i den greskortodokse kirke i Hellas. Åpenbart står demonstrantene derfor sterkere i Hellas enn det svake fremmøtet utenfor konferansestedet Agios Andreas tilsier.

Det samme skal være tilfelle i de fleste andre ortodokse og orientalske kirkene.
Det var under VKs generalforsamling i 1991 det kokte over for Østkirkene etter at en ung (og pen!) kvinnelig koreansk professor i feministisk teologi i plenum fremførte et sjamanistisk rituale med religionsblandingskarakter. Professor Chung sa at Bibelens bilde av misjon som såmannsarbeid med såkorn er imperialistisk. Man burde heller sammenligne misjon med et samleie mellom lokalreligion og kristendom. Selv identifisertre hun Den Hellige Ånd med den koreanske naturgudinnen Ina. Østkirkene svarte samlet på denne provokasjonen med et varsel om kollektiv protestutmelding «hvis ikke VK ville omvende seg fra liberal teologi, kvinnelige prester og religionsblanding».

Seks år senere skjønte sekretariatet i Geneve at truselen var alvorlig ment og fikk det travelt med å prøve å beholde de 40 prosentene av medlemsmassen som Østkirkene utgjør. Men ved generalforsamlingen i 1998 kom det til nye knallharde sammenstøt mellom (kvinnelige) amerikanske feministteologer og (mannlige) russisk-ortodokse prester.

Konsensus
Løsningen ble «Spesialkommisjonen for Ortodoks deltagelse». Den vedtok at VK som hovedregel aldri skal uttale seg kollektivt uten konsensus i medlemsmassen, og la ellers tunge restriksjoner på fellesgudstjenester og nattverdfeiring. I går sa erkebiskop Christodoulos i en høytidelig toppmøte-mottagelse for VKs generalsekretær Samuel Kobia at han fornemmer grunnlag for «en viss optimisme når det gjelder fremtiden for ortodoks deltagelse i VK».

- Jeg håper Spesialkommisjonens forslag vil bli endelig vedtatt. Det vil komme ikke bare de ortodokse, men også alle de andre medlemskirkene i VK til gode.
Det er ved VKs generalforsamling i Sao Paulo i Brasil neste år de nye reglene eventuelt vil bli klubbet.

Til utprøving
Verdensmisjonskonferansen i Athen de siste dagene representerer en slags utprøving av reglene i konkret praksis. På åpningsdagen og i noen av forhåndsdokumentene var det tydelig at den greskortodokse innflydelsen er blitt mye sterkere. Ikke minst risser «Forhåndsdokument nummer 10, Misjon som forsoningens tjeneste» opp en solid bibeltro forsoningsteologi. Dokumentet er utarbeidet av misjonsprofessor Tormod Engelsviken fra Norge og en greskortodoks teolog.

På den andre siden er de daglige plenumspresentasjonene i Athen fremdeles gjennomsyret av VKs velkjente frigjøringsteoloigiske forståelsen av forsoningsbegrepet som noe rent dennesidig og svært politisert.